Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stefan van Lierop / Webtivity kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Stefan van Lierop / Webtivity, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier (Contact) op de website aan Stefan van Lierop / Webtivity verstrekt. Stefan van Lierop / Webtivity kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je naam (voornaam of volledige naam)
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres

Waarom Stefan van Lierop / Webtivity gegevens nodig heeft

Stefan van Lierop / Webtivity verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Stefan van Lierop / Webtivity je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het aantrekken van meer leads en nieuwe klanten via je website.

Hoe lang Stefan van Lierop / Webtivity gegevens bewaart

Stefan van Lierop / Webtivity bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen

Stefan van Lierop / Webtivity verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Stefan van Lierop / Webtivity worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stefan van Lierop / Webtivity gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Stefan van Lierop / Webtivity maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stefan van Lierop / Webtivity te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stefan van Lierop / Webtivity heeft hier geen invloed op.

Google Analytics gebruikt analytische cookies om gegevens te verzamelen waarmee bezoekersaantallen en -gedrag op de website van Stefan van Lierop / Webtivity in kaart worden gebracht. Wettelijk gezien hoeft Stefan van Lierop / Webtivity hier aan bezoekers van de website geen toestemming voor te vragen.

Stefan van Lierop / Webtivity heeft Google geen toestemming gegeven om via Stefan van Lierop / Webtivity verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Nieuwsbrief

Deze informatie geldt enkel voor personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van Stefan van Lierop / Webtivity. Voor de nieuwsbrief maakt Stefan van Lierop / Webtivity gebruik van MailChimp. Met MailChimp heeft Stefan van Lierop / Webtivity een verwerkersovereenkomst afgesloten waardoor je gegevens veilig zijn opgeslagen in de systemen van MailChimp.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@stefanvanlierop.nl. Stefan van Lierop / Webtivity zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Stefan van Lierop / Webtivity neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stefan van Lierop / Webtivity verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stefan van Lierop / Webtivity op via contact@stefanvanlierop.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.